Fördelarna med sökmotoroptimering

20 Aug

Sökmotoroptimering: http://belinger.se/vad-ar-sokmotoroptimering-seo/ brukar benämnas som SEO från engelskans Search Engine Optimization och berör olika metoder för att få sin hemsida att rankas högt bland sökmotorers sökträffar. Grundtanken med sökmotoroptimering är relativt enkel. Det handlar om att bygga upp en bra sida utifrån både sökmotorns och potentiella kunders ögon.

Långsiktigt och kostnadseffektivt

Lyckas man välja ut rätt sökord som relaterar till sin produkt är SEO är ett kostnadseffektivt verktyg i jämförelse med andra marknadsföringsmetoder. Förutsatt att en hemsida är rätt uppbyggd är det också en långsiktig metod som kan ge resultat flera år framåt. Likaså är det en av de mest mätbara metoderna inom marknadsföring. Den största fördelen däremot brukar sägas vara att man når en potentiell kund precis i det ögonblick som denna söker efter vad man erbjuder. Med en hög placering hos sökmotorn på ord som relaterar till produkten når man ut till betydligt fler kunder i jämförelse med en lägre ranking.

En vanlig process för SEO-arbetet brukar bestå av analys, on-page och off-page. Till en början handlar det om sökordsanalys och konkurrentanalys. Bland annat behöver man undersöka vilket sökord som är mest lönsamt för verksamheten genom att ta reda på sökvolym och hur konkurrensutsatt ordet är. Analysen är en förutsättning för att börja och för att göra optimeringen så lönsam som möjligt. Det finns flera olika verktyg man kan ta till hjälp. Bland annat har Google ett verktyg som heter Sökordsplaneraren. Här kan man få fram både sökvolym på det utvalda nyckelordet men också förslag på ord som relaterar till detta. Likaså finns det verktyg som kan ta fram konverteringsgrad på orden. Med konvertering innebär att besökaren gör det man vill ska göras. Det kan handla om att köpa en produkt eller prenumerera på nyhetsbrev.

On-page arbetet handlar om både tekniska och textliga förändringar på hemsidan som ska förbättra rankingen hos sökmotorn. Det berör en bra och tydlig struktur och navigering eller om unika rubriker och titlar. Detta gör din sida tydligare för båda besökare men också för sökmotorn, vars uppgift är att ta fram relevanta sidor för sökordet i fråga.

Off-page strategi handlar ofta om att bygga en länkstrategi. Länkar från andra hemsidor brukar en sökmotor räkna som röster. Medan en hemsidas innehåll förklarar för sökmotorn vad den handlar om ger länkar från andra hemsidor ett förtroende och tyngd vilket ökar rankingen. Länkarnas tyngd i sig vägs också in där en länk från en mer välkänd sida är att sträva efter. Utan en välbyggd hemsida, däremot, spelar det ingen roll hur många länkar man har. På så sätt hänger alla delar inom SEO ihop och är lika viktiga för en väloptimerad hemsida.