Spara pengar inom företaget med kamerabevakning?

24 Aug

Att installera kamerabevakning är något som givetvis kostar pengar – men är det kanske en investering som kan göra att företaget sparar pengar på lång sikt? Det skulle kunna vara så, då det till exempel kan minska risken för skadegörelse, stöld och inbrott.

Kamerabevakning kan minska risken för brott

Det finns många företag och branscher som tyvärr löper stor risk att bli utsatta för brott. Det kan kännas obehagligt samtidigt som det kan bli kostsamt – även om det finns en försäkring som kan täcka upp för eventuella skador.

Genom att installera kamerabevakning finns dock en god chans att det avskräcker personer från att begå olika typer av brott, så som:

  • Inbrott
  • Stöld
  • Skadegörelse
  • Rån

Kamerabevakning kan även hjälpa till att minska mindre allvarliga brott, så som snatteri och annat mindre svinn som kanske aldrig skulle ha upptäckts. Vet personerna, både kunder och personal, som besöker lokalerna att den är bevakad med kameror känns det troligen inte lika roligt att stoppa något i fickorna, oavsett hur liten den saken är.

Det är också ett sätt att spara pengar i det långa loppet – att stölder och svinn som kanske annars aldrig skulle ha upptäckts kan minska. Varorna / produkterna som hade kunnat hamna i någons ficka utan att denne betalat för dom, kan i stället säljas som vanligt och generera pengar till företaget.

Kan ge en lägre försäkringskostnad

Företag som har låtit installera kamerabevakning ges ofta bättre priser på försäkringspremien. Detta eftersom det visar på att företaget arbetar aktivt med att öka säkerheten. Tillsammans med andra säkerhetsåtgärder, så som att installera ett komplett larmsystem, kan premien bli ännu lägre.

Förvisso kostar även dessa investeringar pengar och ska larmet och kamerorna kopplas till larmcentral så är det vanligt med en månadskostnad. Kanske finns inga hiskeliga summor att spara genom att installera kameror och avancerade larm – men däremot finns en god chans att det minskar risken att bli utsatt för olika typer av brott.

Dessutom ökar det säkerheten för både anställda och kunder som besöker företaget och bara det är svårt att sätta ett pris på. I särskilt utsatta branscher är kamerabevakning en god investering både för företaget och dess anställda och väl värt att överväga.