Lön och livslön för arbetsterapeut

25 Apr

Vad påverkar din lön som arbetsterapeut och vad betyder egentligen livslön? Här ges svaren.

Lön som arbetsterapeut – Sektor och geografi

Utöver privata egenskaper så som erfarenhet och utbildning påverkar ”yttre faktorer” vilken lön en arbetsterapeut kan få.

  • Privat eller offentlig sektor
    I likhet med många branscher är det viss skillnad mellan privat och offentlig sektor. Statistik från 2020 visar detta även om skillnaderna inte är jättestora. Exempelvis hade en person på 35 – 44 år en genomsnittlig månadslön på 34 700 kronor inom offentlig sektor samt 35 900 kronor i privat sektor.
  • Var i landet du jobbar
    Det finns även regionala skillnader över Sverige. Samma statistik visar att genomsnittlig lön i mellersta Norrland var 33 400 kronor medan lägst gavs i Övre Norrland med 32 500 kronor.

Att jämföra livslön – Är utbildningen lönsam?

Ett begrepp som ibland nämns när arbetslivet diskuteras är ”livslön”. I detta fall beräknas hur stort belopp en person kommer att tjäna mellan 19 års ålder och 85 års ålder. Därmed kan inkomsten jämföras mellan en person som utbildar sig (ingen inkomst under utbildningsåren) mot de som istället börjar jobba direkt efter gymnasiet.

Företaget Agila anger att livslönen för en arbetsterapeut i genomsnitt är 17,8 miljoner vilket innebär 7 % lägre total inkomst i förhållande till den som började jobba direkt efter gymnasiet. Om man enbart ser till det ekonomiska ger en utbildning till arbetsterapeut inte en ekonomisk fördel. Däremot är det generellt lättare att få jobb med en utbildning i ryggen och de flesta väljer yrke utifrån intresse….

Alltid högre via bemanningsföretag

Som visas ovan finns alltså flera vägar till högre lön som arbetsterapeut. Detta antingen genom att flytta eller byta arbetsplats till privat sektor. Men några jättestora skillnader är det inte. Den stora skillnaden uppstår istället om personen väljer att jobba åt ett bemanningsföretag.

Att jobba åt bemanningsföretag innebär att arbete utförs på olika arbetsplatser och att personen agerar korttids- eller långtidsvikarie. Det kan exempelvis ske under en rekryteringsprocess eller om ett vårdföretag har en tillfälligt hög arbetsbörda. I vissa fall anlitas även bemanningsföretag vid behov av spetskompetens under kortare perioder. Det blir därmed mer flexibelt än att anställa någon med samma kompetens.

Nivå på lön varierar kraftigt från person till person. Det bästa är att kontakta ett bemanningsföretag varpå de kan ange ungefärliga nivåer utifrån kompetens och erfarenhet.