Konsultsjuksköterskans roll

25 Nov

Konsultsjuksköterskan har en viktig roll inom sjukvården. Hon eller han anlitas ofta vid behov av specialistkompetens eller för att täcka upp vid personalbrist. Konsultsjuksköterskan går in och arbetar på olika avdelningar och sjukhus under kortare perioder. Detta kräver flexibilitet och förmåga att snabbt sätta sig in i nya rutiner. Konsultsjuksköterskans främsta uppgift är att bidra med sin kunskap och erfarenhet för att höja kvaliteten på vården.

Fördelar med konsultsjuksköterskor

Att anlita konsultsjuksköterska har flera fördelar för vårdgivaren. Dels kan behovet av specialistkompetens tillgodoses vid toppar i arbetsbelastning eller sjukfrånvaro. Konsultsjuksköterskan kan även bidra med ny kunskap och nya perspektiv utifrån. Konsultsjuksköterskor anlitas ofta för att täcka upp kortsiktiga bemanningsbehov vilket ger större flexibilitet. Vårdgivaren slipper också långsiktiga åtaganden och kan enkelt justera bemanningen efter behov.

Utbildning och erfarenhet

För att arbeta som konsultsjuksköterska krävs legitimation som sjuksköterska samt specialistutbildning eller flera års erfarenhet inom yrket. Konsultsjuksköterskan förväntas ha en hög kompetens inom sitt expertområde, exempelvis intensivvård, operation eller barnmorskearbete. Kunskap om vårdprocesser och förmåga att snabbt sätta sig in i nya rutiner är också viktigt.

Självständigt arbete

Konsultsjuksköterskeyrket präglas av självständighet och eget ansvar. Konsultsjuksköterskan förväntas kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut utifrån sin expertis. Hon eller han går ofta in i redan befintliga team och förväntas snabbt hitta sin roll i verksamheten. Ett nära samarbete med ordinarie personal är viktigt.

Flexibilitet och anpassningsförmåga

För att trivas som konsultsjuksköterska krävs flexibilitet och anpassningsförmåga. Arbetet innebär ofta korta uppdrag på olika avdelningar och sjukhus. Att kunna anpassa sig efter olika rutiner och arbetssätt är därför viktigt. Även förmågan att snabbt lära känna nya kollegor och hitta sin plats i befintliga team är en fördel.

Personliga egenskaper

Vissa personliga egenskaper är extra värdefulla i rollen som konsultsjuksköterska. Det handlar om att vara självgående, ta egna initiativ och våga fråga. Man bör vara social och tycka om att lära känna nya människor. Stresshantering och problemlösningsförmåga är också bra egenskaper eftersom arbetet ofta innebär att kliva in i redan pågående verksamheter. En utmaning kan vara att upprätthålla en bra balans mellan arbete och fritid. Som konsultsjuksköterska arbetar man ofta på oregelbundna tider och på flera olika ställen. Detta kan göra det svårt att planera sin fritid. Att vara tydlig med sina önskemål kring arbetstider kan underlätta. Även att aktivt prioritera sin fritid och återhämtning är viktigt.